Application Form

Required fields are marked with a red star *

Incorrect Data

If you have double-barrelled surname please don't type " - " in

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

 • A1 - Beginner
 • A2 - Pre-Intermediate
 • B1 - Intermediate
 • B2 - Upper-Intermediate
 • C1 - Advanced
 • C2 - Proficient

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Incorrect Data

Do not use national characters in the file name !

Incorrect Data

Do not use national characters in the file name !

Incorrect Data

I hereby give consent for my personal data included in my offer to be processed for the purpose of CURRENT recruitment - option A
or
of CURRENT and FUTURE recruitments - option B, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

This field is required

Rewrite five numbers into the adjacent field Refresh Incorrect Data

In case of errors when completing the form, please report it to: admin@dacomet.pl

GDPR Information

 1. The administrator of personal data is Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D.Kaczmarek, A.Spychalski Sp.j. with its registered seat in Bydgoszcz, address: 138 Fordońska Street, phone +48 52 360 11 11, e-mail biuro@dacomet.pl
 2. The personal data included in your CV will be processing in the aim of current recruitment on the particular vacancy. A legal basis of processing data is your agreement. We will process your data until the recruitment is completed, no longer than 12 months.
 3. If you want, you can agree to keep your CV on the period of 12 months for future recruitment.
 4. Your agreement is unnecessary to take part in performing recruitment.
 5. You are entitled to an access of your personal data contents, correct and delate them or reduce data processing at any time. You are entitled to cancel your permission for data processing at any time and you are entitled to lodge complaints to a Supervisory Authority who is the President for the Protection of Personal Data.
 6. Your data is not subject to the process of automated decision-making and profiling them.
 7. An external entity provides supervision of IT system where the data are processing.

Informacja RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D.Kaczmarek A.Spychalski sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 138, tel. 52 360 1111, e-mail biuro@dacomet.pl
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu bieżącej rekrutacji na wskazane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy.
 3. Jeżeli zechcesz, możesz wyrazić zgodę na pozostawienia swojego CV na okres 12 miesięcy na poczet przyszłych rekrutacji.
 4. Twoja zgoda jest niezbędna aby wziąć udział w przeprowadzanej rekrutacji.
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Nadzór nad systemem informatycznym, w którym następuje przetwarzania danych, prowadzi podmiot zewnętrzny.

GDPR Information

 1. The administrator of personal data is Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D.Kaczmarek, A.Spychalski Sp.j. with its registered seat in Bydgoszcz, address: 138 Fordońska Street, phone +48 52 360 11 11, e-mail biuro@dacomet.pl
 2. The personal data included in your CV will be processing in the aim of current recruitment on the particular vacancy. A legal basis of processing data is your agreement. We will process your data until the recruitment is completed, no longer than 12 months.
 3. If you want, you can agree to keep your CV on the period of 12 months for future recruitment.
 4. Your agreement is unnecessary to take part in performing recruitment.
 5. You are entitled to an access of your personal data contents, correct and delate them or reduce data processing at any time. You are entitled to cancel your permission for data processing at any time and you are entitled to lodge complaints to a Supervisory Authority who is the President for the Protection of Personal Data.
 6. Your data is not subject to the process of automated decision-making and profiling them.
 7. An external entity provides supervision of IT system where the data are processing.

Informacja RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D.Kaczmarek A.Spychalski sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 138, tel. 52 360 1111, e-mail biuro@dacomet.pl
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu bieżącej rekrutacji na wskazane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy.
 3. Jeżeli zechcesz, możesz wyrazić zgodę na pozostawienia swojego CV na okres 12 miesięcy na poczet przyszłych rekrutacji.
 4. Twoja zgoda jest niezbędna aby wziąć udział w przeprowadzanej rekrutacji.
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Nadzór nad systemem informatycznym, w którym następuje przetwarzania danych, prowadzi podmiot zewnętrzny.
Company registration data:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe DACOMET sp. j.
85-752 Bydgoszcz, ul. Fordonska 138
UE VAT ID: PL5540395878
KRS: 0000102792 (National Court Register)